Vi är det moderna energi- och miljöprojekteringsbolaget

Innovation och utveckling

AURA Energi & Miljö strävar alltid efter att göra saker bättre och att testa nya metoder för att kunna erbjuda de bästa tjänsterna på marknaden. Vi vet att byggbranschen ligger långt efter inom digitalisering jämfört med andra branscher, därför har vi bestämt oss för att förändra det.

Vi är nyfikna och arbetar med det senaste digitala verktygen och BIM – för maximal effektivitet för dina projekt. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling för att maximera värdet av våra tjänster.

Våra tjänster

Vi erbjuder en fullständig energi- och miljösamordning i ett byggprojekts samtliga faser. Med oss kan ni vara trygga att vi säkerställer krav från första skiss till uppföljning, deklaration och verifiering.

01 Energi

Vi är certifierade energiexperter med lång erfarenhet av energiberäkningar, verifiering och rådgivning.


02 Dagsljus

Vi har lång erfarenhet av dagsljusfaktorberäkningar för alla typer av byggnadsprojekt.

Dagsljus
Vi har lång erfarenhet av dagsljusfaktorberäkningar för alla typer av byggnadsprojekt.

Klimatpåverkan Med en ökad belysning på byggprojektens klimatpåverkan och ny lagstiftning erbjuder vi beräkningar och rapporter för klimatkalkyl enligt Boverkets kravställningar.

Våra tjänster

– Vi erbjuder en fullständig energi- och miljösamordning i ett byggprojekts samtliga faser. Med oss kan ni vara trygga att vi säkerställer krav från första skiss till uppföljning, deklaration och verifiering.

01 - Miljöbyggnad

Vi hjälper till med Miljösamordning för de flesta av marknadens certifieringssytem för byggnader. Kontakta oss för mer information.

02 - Energi

Vi är certifierade energiexperter med lång erfarenhet av energiberäkningar, verifiering och rådgivning.

 

03 - Dagsljus

Vi har lång erfarenhet av dagsljusfaktorberäkningar för alla typer av byggnadsprojekt.

04 - Klimatpåverkan

Med en ökad belysning på byggprojektens klimatpåverkan och ny lagstiftning erbjuder vi beräkningar och rapporter för klimatkalkyl enligt Boverkets kravställningar.

Nyfiken på att veta mer?

– För att kunna designa miljömässigt högpresterande byggnader med stort arkitektoniskt värde, och samtidigt hålla kostnaderna nere, är det nödvändigt med ett holistiskt perspektiv.

läs mer om våra tjänster eller kontakta oss så kan vi prata mer!

 Telefon: +46 765 01 71 45

 Mail: info@arkmiljo.se